Villkor
Allmänt
Fordon måste hämtas och lämnas på samma station om inte annat överenskommet med respektive station. Drivmedel ingår inte i priset. Djur får ej medföras i bilarna. Det är rökförbud i alla AutoLendo:s hyrbilar.
Betalningsvillkor
Betalning sker vid uthämtning av fordonet med de vanligaste betal/kreditkorten eller kontant.
Åldersgräns och körkort
Giltigt körkort måste innehas av hyresmannen och måste uppvisas vid hyrestillfället. För motorcykel gäller att föraren skall innehaft giltigt körkort för modellen i minst 2 år. För vidare åldersgränser osv. vänligen kontakta stationen i förväg för frågor. Detta kan variera beroende på AutoLendo uthyrningsställe.
Kundkontroll
I samband med bokning av fordon på AutoLendo.com gör vi en kundkontroll hos Biluthyrarna. Har du medvetet misskött fordonet eller ej fullgjort dina åtaganden vid tidigare uthyrning så kan detta finnas registrerat i Biluthyrarna Sveriges informationslista. Du nekas då att hyra fordonet. Flera av AutoLendo:s stationer accepterar dock kunder med betalningsanmärkningar, till skillnad från våra konkurrenter.
Drivmedel
Vissa av AutoLendos stationer tillämpar full tank vid utlämning av fordon medan andra har tom tank vid utlämnandet och således återlämnas otankade. Observera att rätt typ av drivmedel tankas i bilen (Diesel, Bensin, Etanol). Har fordonet tankats med fel drivmedel debiteras faktiska kostnader som uppstår pga detta. Exempel på sådana kostnader är; bärgning, verkstadskostnader, stilleståndskostnader samt påfyllning av rätt drivmedel.
Skötsel
Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har vi rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet. Om bilen behöver lämnas in på rekonditionering på grund av t ex hundhår eller cigarettrök kommer faktisk kostnad att debiteras.

Om rökning eller pälsdjur har förekommit i bilen debiteras 2 000 kr inkl. moms för sanering och rengöring.
Utlandshyror
Utlandstillägg, 1.000 kr gäller vid resa utanför Sverige inom Norden. Vid färd utanför Norden skall du alltid kontakta uthyrande station för godkännande, även om bokningen görs via internetbokningen på www.AutoLendo.com.
Parkeringsböter och andra förseelser
Som kund svarar du för samtliga till följd av parkerings eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Om så ej sker har uthyrande station rätt att debitera, förutom avgiften, en expeditionskostnad på 150:- per förseelse.
Trängselskatt
Vi debiterar inte för trängselskatt inom Sverige, endast vid uthyrning på månadspris tas faktisk kostnad av trängselskatt ut med pålägg av moms. Trängselskatter och liknande avgifter i utlandet ingår inte i hyrespriset. Dessa måste betalas av hyresmannen. AutoLendo.s uthyrande station förbehåller sig rätten att efterdebitera dylika avgifter med en expeditionskostnad på 150:- per förseelse.
Försäkring och Självriskreducering
Samtliga fordon är försäkrade av uthyraren. Självriskreducering ingår enligt tillägg presenterade i bokningssystemet. Tecknandet av skadekostnadsreduceringen friskriver inte dig från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet t.ex. slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage eller dyl.

Vid eventuell skada som kan belasta något försäkringsmoment gäller nedanstående självriskbelopp. För motorcyklar är självrisken 15.000:- inkl moms oavsett skademoment.
Skademoment (Reducerad självrisk)
Vagnskada 12.500 kr (5.000 kr)
Trafikskada 10.000 kr (3.000 kr)
Stöldskada/inbrott 8.500 kr (5.000 kr)
Stöld med nyckel SEK (fordonets marknadsvärde)
Brandskada 12.500 kr (5.000 kr)
Glasskada 12.500 kr (5.000 kr)
Bärgning/Räddning (eget vållande) 10.000 kr (5.000 kr)
Skada, förare under 25 år. (utöver moment ovan) 1500 kr
Vid eget vållande med motpart utgår självrisk
både för vagnskada samt trafikskada
Extra förare
Extra förare debiteras inte. Ange extra förare vid bokningen online av ditt fordon på www.AutoLendo.com.
Övriga villkor
Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens skriftliga godkännande. Extra kostnad kan tillkomma. Övriga villkor enligt ordinarie hyresvillkor antagna av Biluthyrarna Sverige (www.biluthyrarna.se). Vid avbokning senare än 24h innan bokad tid debiteras 20 % av bokningsbeloppet. Avbokning görs enklast online via AutoLendo.com. För övriga frågor kontakta AutoLendo centralbokning på 0700 40 30 20